ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


– a CPP-BUDAPEST Egészségügyi Cikkeket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1145 Budapest, Amerikai út 33., cégjegyzékszám: 01-09-061688, adószám: 10240616-2-42) által működtetett webshop szolgáltatásainak igénybevételéről –


BEVEZETŐ


Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a CPP-BUDAPEST Egészségügyi Cikkeket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1145 Budapest, Amerikai út 33., cégjegyzékszám: 01-09-061688, adószám: 10240616-2-42) által működtetett webshop/honlap (a továbbiakban: webshop vagy honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő/megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) általi használatának feltételeit.

A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

Megrendelő a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben és annak mellékleteiben foglaltakat.


A WEBSHOP ÜZEMELTETŐJÉNEK (SZOLGÁLTATÓ) ADATAI


Cégnév: CPP-BUDAPEST Egészségügyi Cikkeket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 33.

Cg.: 01-09-061688 | kelte: 1989/06/27

Szakmai érdek-képviseleti szerv: BKIK

Vállalkozást nyilvántartásba bejegyző bíróság: Cégbíróság

Adószám: 10240616-2-42

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-103373/2016.

Ügyfélszolgálat címe: 1145 Budapest Amerikai út 33.

Ügyfélszolgálat e-mail: cppbudapest@cppbudapest.hu
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1 422 37 00

A webshop honlapjának címe: shop.cppbudapest.hu

Tárhelyszolgáltató:
Eu Szolgáltató Kft.
telefon: +36 1 789 2 789
fax: +36 1 789 3 789
e-mail: support@tarhely.eu
levelezési cím: 1538 Budapest, Pf.: 510.


A LÉTREJÖVŐ SZERZŐDÉSES JOGVISZONY JOGI JELLEGE


A megrendelésnek a Megrendelő által a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szerinti leadásával, és annak a Szolgáltató által történő visszaigazolásával a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szerinti szerződés jön létre a Megrendelő, mint Vevő és a Szolgáltató, mint Eladó között, a megrendelésben és a visszaigazolásban egyezően rögzített Termék tekintetében.

Az így létrejövő szerződés olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. A jelen rendelkezés értelmezése szempontjából távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz az olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

A jelen ÁSZF –ben nem szabályozott kérdéskörök vonatkozásában a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet meghatározza a fogyasztói szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás és a teljesítés egyes szabályait, továbbá a távollévők között kötött fogyasztói szerződés esetében a szerződés megkötésére és az elállási, illetve a felmondási jogra vonatkozó részletes szabályokat.

A megrendelés kitöltésére és elküldésére, valamint a megrendelés visszaigazolására a jelen ÁSZF –ben nem szabályozott kérdéskörökben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A fentiekre tekintettel a felek kifejezetten tudomásul veszik, hogy az ezen a módon kötött szerződés nem minősül írásban kötött/ írásba foglalt szerződésnek, ezért az papír alapon iktatásra nem kerül. A rendeléseket a Szolgáltató informatikai rendszere elektronikus módon automatikusan tárolja.


TERMÉKINFORMÁCIÓK


A Szolgáltató a webshop honlapján köteles közzétenni Termékenként az egyes Termékekre vonatkozó leírásokat, a Termékekről készült fényképfelvételeket és a Termékek árait.

A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy a Termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Szolgáltató kizárja a felelősségét a Termékekhez kötődő technikai ismertetőknek a beszállító általi, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli utólagos változása miatt.

A webshop honlapján feltűntetett árak magyar forintban megadott bruttó árak, amelyek a Termék ellenértékére nyújtanak fedezetet. A Megrendelő a szállítási költséget a jelen ÁSZF rendelkezései szerint köteles megfizetni.

A Szolgáltató jogosult a Termékek árát bármikor megváltoztatni azzal, hogy a már leadott (véglegesített) megrendelésekben szereplő Termékek ára a megrendelés leadásának időpontjában feltűntetett ár szerint számolandó el, így a már leadott (véglegesített) megrendeléseket az esetleges árváltozás nem érinti.


A TERMÉK MEGRENDELÉSE, A MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA


A Szolgáltató által üzemeltetett honlap látogatása, a honlapon forgalmazott valamely Termék megrendelése előzetes regisztrációhoz nem kötött, a megrendelési folyamat szerződéskötéssel történő lezárásához azonban a Megrendelő köteles elfogadni a jelen ÁSZF és annak mellékletei rendelkezéseit.

A vásárlási folyamat első lépéseként a megvásárolni kívánt Terméket a Megrendelő kiválasztja, kosárban helyezi el. A termék kosárba helyezése a „kosár” gomb megnyomásával történik.

A vásárlási folyamat második lépéseként a Megrendelő köteles megadni a számlázási / szállítási adatait az alábbiak szerint:

 • a Megrendelő neve / cégneve;
 • a Megrendelő lakcíme / székhelye;
 • a Megrendelő által megadott szállítási cím /amennyiben az eltér a lakcímtől / székhelytől);
 • a Megrendelő e-mail címe.

A vásárlási folyamat harmadik lépéseként a Megrendelő köteles kiválasztani a kosárban lévő fizetési / átvételi módot.

A vásárlási folyamat negyedik lépéseként a Megrendelő lezárja a megrendelést, és a megrendelés adatainak áttekintését követően véglegesíti azt.
Amennyiben a Megrendelő a véglegesített megrendelés adatait utólagosan módosítani kívánja, abban az esetben azt a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül e-mail útján teheti meg.

A Szolgáltató informatikai rendszere a megrendelés beérkezését követően automatikusan visszaigazolja a megrendelést a Megrendelő által megadott e-mail címre történő üzenet elküldésével.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

Amennyiben a visszaigazolás Megrendelő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül megrendelő részére nem érkezik meg, Megrendelő a megrendelés alapján fennálló ajánlati kötöttség, és az ebből eredő minden szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az a címzett fél számára hozzáférhetővé válik.

Szolgáltató kizárja a felelősségét az abból eredő esetleges károkért, amennyiben a megrendelés vagy a visszaigazolás megérkezésének / megküldésének elmaradására a Szolgáltatónak fel nem róható okból kerül sor.


A TERMÉK ÁTVÉTELE, KISZÁLLÍTÁSA


A Megrendelő jogosult a Terméket az alábbi helyszínen található ügyfélszolgálati irodában, személyesen is átvenni, amennyiben ezen igényét a megrendelés leadásakor jelzi a Szolgáltató felé:

Ügyfélszolgálati iroda címe: 1145 Budapest Amerikai út 33.
Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy társadalombiztosítási támogatással rendelt gyógyászati segédeszköz – a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendeletben (továbbiakban EüM Rendelet) foglalt kivételektől eltekintve – csak és kizárólag személyesen, a fentiekben megjelölt Ügyfélszolgálati irodában vehető át, ezen Termékek jelen fejezet 2. pontja szerinti kiszállítására – a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 11. § (2a) bekezdésében foglaltakra tekintettel – nincsen mód.

A jelen fejezet 1. pontjában foglaltak kivételével a Szolgáltató a megrendelt Terméket csomagolja, és Magyarország területén belül gondoskodik a Termék kiszállításáról a Megrendelő részére. A mindenkori szállítási költség a webshopon vásárláskor illetve a visszaigazoláson is szerepel és a vevő részéről megfizetendő.

A szállítást csomagküldő szolgálat végzi.

A Szolgáltató által vállalt szállítási határidők a raktáron lévő árukészlet vonatkozásában az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

 • Amennyiben mind a megrendelés, mind annak ellenértéke beérkezik a Szolgáltatóhoz 11 óráig, a termék legkésőbb a második munkanapon feladásra kerül és a csomagküldő szolgálat a feladástól számított 24 órán belül kiszállítja az árut. Ha a megrendelő a személyes átvételt választotta, akkor a 11 óráig beérkező megrendelés esetén legkésőbb a második munkanapon H-CS 8-16 óra között, P 8-13 óra között a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodáján a megrendelt tételeket átveheti. A feladás tényéről, ill. az átvehetőség idejéről és helyéről a Szolgáltató értesítést küld a Megrendelőnek a megadott e-mail címére.
 • Amennyiben a megrendelés beérkezik a Szolgáltatóhoz 11 óráig, és a Megrendelő utánvétes fizetést választott, akkor legkésőbb a megrendelés napját követő második munkanapon a Termék feladásra kerül és a csomagküldő szolgálat a feladástól számított 24 órán belül kiszállítja az árut. A Megrendelő a feladásról értesítést kap az általa megadott e-mail címre.
 • Amennyiben a megrendelés 11 óra után érkezik be a Szolgáltatóhoz, a feladási határidő egy munkanappal meghosszabodik.

Szolgáltató köteles a Megrendelőt a megrendelés visszaigazolása során tájékoztatni arról, ha az adott Termék nincs a raktárban, és így a szállítás várhatóan hosszabb időt vesz igénybe. Ez utóbbi esetben a Szolgáltató e-mailben értesíti a Megrendelőt a Termék várható beérkezésének időpontjáról, és a szállítás várható időpontjáról, azzal, hogy a fenti szállítási határidők ebben az esetben attól a naptól számítandók, amikor az adott Termék a Szolgáltató raktárába beérkezik.

A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával és a webshop használatával hozzájárul ahhoz, hogy a fent megjelölt csomagküldő szolgáltató részére a Termék kiszállításához szükséges, a IV. fejezet szerint a Megrendelő által megadott személyes adatok átadásra kerüljenek, ezen személyes adatok vonatkozásában a fenti szolgáltatók adatfeldolgozónak minősül.
A Megrendelő köteles a csomagot átvételkor megvizsgálni, és amennyiben a csomagolás sérülése tapasztalható, azonnal köteles jelezni a csomagküldő szolgálat munkatársának. Ennek elmulasztásából eredő károkért a Megrendelő felel. A sérült csomagolású Terméket a Megrendelő nem köteles átvenni.

Amennyiben a Termék szállítási sérülése a csomag átvételekor külső szemrevételezéssel nem állapítható meg, és az a Megrendelő számára csak a csomagolás megbontását követően derülne ki, abban az esetben a Megrendelő köteles a sérült Terméket 72 órán belül visszajuttatni a Szolgáltatóhoz annak érdekében, hogy a Szolgáltató megfelelő módon tudja igényét érvényesíteni a csomagküldő szolgáltató felé.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szállítás során történő, a szállítási szerződésen kívül álló harmadik fél által, vagy egy előre nem látható, a Szolgáltató működési körén kívül eső és elháríthatatlan külső körülmény által okozott késedelemért, illetve a csomag elvesztésének következményeiért.

Amennyiben a csomag nem érkezik meg a megadott szállítási határidőn belül, abban az esetben a Megrendelő köteles azt jelezni e-mail útján a Szolgáltató felé. A Szolgáltató a jelzést követően haladéktalanul kezdeményezi a csomagküldő szolgáltatónál a vizsgálat lefolytatását, amelynek folyamatáról és eredményéről e-mailen tájékoztatja a Megrendelőt.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a vizsgálat lefolytatására és határidejére a csomagküldő szolgáltató szerződési feltételei tekintendők irányadónak, arra a Szolgáltatónak semmilyen ráhatása nincs.


FIZETÉSI FELTÉTELEK


A Termék ellenértékének megfizetése a Megrendelő választása alapján az alábbiak szerint történhet:

Előre utalás

 • Megrendelő előre elutalja a rendelése árát. Az utalás során a Megrendelő nevét és a Termék megnevezését fel kell tüntetni.
 • A bankszámlaszám, amelyre a Megrendelő az előre utalást teljesíti:
  MKB 10300002-20312437-00003285

Utánvéttel a Termék átvételével egyidejűleg

Amennyiben a Megrendelő a csomag ellenértékét átvételkor nem fizeti meg, a csomagküldő szolgáltató a csomagot nem adja át, és a Szolgáltató jogosult az ebből eredő valamennyi kárát és költségét érvényesíteni a Megrendelővel szemben.

Személyes átvétel esetén készpénzzel a helyszínen.


A MEGRENDELŐ ELÁLLÁSI JOGA


A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Megrendelő indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

A Megrendelő a fenti elállási jogát Termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Megrendelő köteles a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál nem később visszaküldeni, vagy Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában leadni.

A Termék visszaküldésének költségét a Megrendelő köteles viselni, a Szolgáltató ezen költség megtérítésére semmilyen jogcímen kötelezettséget nem vállal. Az elállási jog gyakorlása esetén a Megrendelőt a Termék visszaküldésének költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó károk megtérítését.

Nem illeti meg tovább az elállási jog a Megrendelőt:

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan Termék tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.

Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módozattal visszatéríti a kifizetett összeget a Megrendelő részére. A visszatérítésből kifolyólag Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Megrendelő felel a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig jogosult visszatartani, amíg az elállással érintet Terméket vissza nem kapta, vagy Megrendelő a Termék visszaszolgáltatását hitelt érdemlő módon nem bizonyította.

Amennyiben Megrendelő élni kíván elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (ajánlott küldeményként könyvelt postai levélben), vagy az ügyfélszolgálati irodában személyesen, a jelen ÁSZF mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével és a Szolgáltató részére történő átadásával. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a Szolgáltató a postai küldemény kézbesítésének időpontját veszi figyelembe.


KELLÉKSZAVATOSSÁG


Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:159-167. § szerint (ld. az ÁSZF 3. sz. melléklete).


TERMÉKSZAVATOSSÁG


Megrendelő a Megrendelőnek eladott Termék hibája esetén a Szolgáltatóval szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:168-170. § szerint (ld. az ÁSZF 3. sz. melléklete).


PANASZKEZELÉS


A panaszügyintézés az I. fejezetben megadott elérhetőségeken lehetséges (írásban e-mailen és hagyományos postai levélküldemény útján, telefonon, illetve személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában).

Szóbeli panasz kezelése:

A panasz szóbeli bejelentéskor (telefonon és az ügyfélszolgálaton személyesen tett panasz esetén) a panasz – amennyiben a panasz jellege ezt lehetővé teszi – azonnal megvizsgálásra és – megalapozottság esetén – orvosolásra kerül.

Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása annak jellege miatt nem lehetséges, abban az esetben a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát a Megrendelőnek átadni.
Ebben az esetben a panaszkezelési eljárás a továbbiakban az írásban bejelentett panaszkezelésre vonatkozó eljárási rend szerint zajlik tovább.

Írásbeli panasz kezelése:

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül köteles írásban megválaszolni. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles az elutasítás okát részletesen és teljes körűen megindokolni.

A panaszügyintézés során keletkezett iratanyagokat a Szolgáltató 3 évig őrzi meg az irattárában.

A panasz elutasítása, jogorvoslatról való tájékoztatás:

A panasz elutasítás esetén a Megrendelő a terület szerint illetékes hatóság/békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A szolgáltató a panasz elutasítása esetén a jogorvoslati lehetőségekről az illetékes hatóságok elérhetőségére is kiterjedően részletes tájékoztatást nyújt.


ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM


A Megrendelő által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Szolgáltató köteles a jelen ÁSZF mellékletét képező Adatvédelmi –és Adatbiztonsági Szabályzat előírásainak, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően bizalmasan kezelni, harmadik fél részére azt a Szolgáltató az alábbi kivételtől eltekintve nem adja át.

A Szolgáltató jogosult a megrendelések teljesítése körében a szállításhoz a jelen ÁSZF –ben rögzített csomagküldő szolgáltatót igénybe venni, és részére a Megrendelő nevét és szállítási címét a kiszállítás teljesítése érdekében átadni.

A Szolgáltató jogosult a Megrendelők személyi adatait tartalmazó adatbázist tartalmazó és a webshopot üzemeltető számítástechnikai eszközök technikai üzemeltetéséhez 3. személy alvállalkozót igénybe venni. Ezen alvállalkozók kizárólag az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat (adatfeldolgozás) végeznek el, adatkezelési tevékenység végzésére nem jogosultak, az adatkezelési tevékenységet a Szolgáltató végzi.

A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a webshop használata során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Megrendelő ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál.

A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a számítástechnikai rendszer adatokat tárol a Megrendelő számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a Megrendelő személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A webshop használatához a böngészőben a cookie -k használatát engedélyezni szükséges, e nélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A cookie szabályzat jelen ÁSZF 4. sz. mellékletét képezi.


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


A honlapon történő vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét az ÁSZF tényleges elolvasására, tekintettel arra, hogy jelen ÁSZF tartalmazza azon alapvető jogokat és kötelezettségeket, amelyek a jelen jogviszony tekintetében irányadóak lesznek.

Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és annak mellékletei rendelkezéseit a szerződéskötést megelőzően átolvasta és annak tartalmát megértette, külön észrevételt nem tett rá, így annak rendelkezéseit értelmezés alapján kifejezetten elfogadja, azt magára nézve kötelezően elismeri.
Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben regisztrációs és/vagy vásárlási folyamat során az erre vonatkozó ablak kijelölésével úgy nyilatkozik, hogy az ÁSZF -et, illetve annak mellékleteit elolvasta, későbbiekben nem hivatkozhat arra, hogy annak tartalmát vele ténylegesen nem ismertetették, vagy azt nem ismerte meg.

Megrendelő kifejezetten hozzájárulását adja adatainak feldolgozásához és átadásához az ÁSZF XI. fejezete szerint azzal, hogy ezen adatfeldolgozás nem sértheti a Megrendelőnek az adatvédelmi törvényben meghatározott jogait.

Szolgáltató bármikor jogosult a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházni, amennyiben a jogutód a jelen jogviszonyból eredő kötelezettségeket és jogosultságokat magára nézve kötelezően elismeri.

Megrendelő jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit nem jogosult harmadik személyre átruházni, kivéve amennyiben ehhez a Szolgáltató írásban hozzájárul.

A Szolgáltató valamennyi, mindenkor rendelkezésre álló szoftvere, és a webshop oldalán található grafikai elemek és fényképfelvételek szerzői jogi védelem alatt állnak.

A felek közötti szerződéses jogviszonyra a magyar anyagi jog rendelkezései az irányadóak.

A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy ezen szerződés teljesítése során felmerült vitás kérdéseket békés úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. Amennyiben megegyezni nem tudnak, úgy a Megrendelő a Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu) vagy az 1952. évi III. törvény szerint illetékes bírósághoz fordulhat.

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF-t, illetve annak mellékleteit egyoldalúan módosítani. Jelen Általános Üzleti Feltételek kizárólag írásban módosíthatóak. Ez érvényes az írásbeliséget előíró rendelkezés módosítására is.

A módosításokat a Szolgáltató a honlapján keresztül az adott módosítás hatályba lépését megelőző legalább 30 napig közzéteszi.

Ha a jelen ÁSZF egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a szerződés egészét. Az ÁSZF érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, helyette a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a szerződést a Felek egyáltalán nem kötötték volna meg.

Kelt: Budapest, 2016. november 11.

Melléklet:


1 sz. melléklet: Adatvédelmi –és Adatbiztonsági Szabályzat


Értelmező rendelkezések

Adatbiztonság: Az adatok védelme. Az adatok jogosulatlan megszerzése, módosulása és megsemmisülése elleni technikai/műszaki és szervezési megoldások rendszere.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tekintetében Adatkezelő a Szolgáltató (ÁSZF I. fejezet).

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatvédelem: Az adatalanyok (érintett) magánszférájának védelme. A személyes adatok gyűjtésének, feldolgozásának és felhasználásának korlátozását, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezeléseket illetően érintett elsősorban a Megrendelő, illetve az, akinek adatait a Szolgáltató jelen szerződéses jogviszonnyal összefüggésben kezeli (továbbiakban: Érintett)

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Az érintett hozzájárulásának minősül a szerződésben megadott nyilatkozat, abban az esetben is, ha a nyilatkozat az adatkezelésről rendelkező ÁSZF elfogadására vonatkozik.

Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Közérdekű adat:
az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Szolgáltató az érintettek természetes személyazonosító és kapcsolattartáshoz szükséges adatain túlmenően a vásárlásokra, a szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó adatokat, különösen egyes vásárlások volumenére vonatkozó adatokat kezeli.

Az adatkezelés elvei és céljai

A Szolgáltató a személyes adatok kezelése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve köteles eljárni. A Szolgáltató jogait és kötelezettségeit rendeltetésüknek megfelelően köteles gyakorolni, illetőleg teljesíteni.

A Szolgáltató személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. A Szolgáltató törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják:

 • A Megrendelővel szerződés kötése.
 • A Megrendelővel kötött szerződés alapján a szolgáltatás nyújtása, a Megrendelő elszámolásainak kezelése, egyéb jogosultságokra vonatkozó adatok nyilvántartása, ezen jogosultságok biztosítása.
 • A Megrendelő panaszainak, bejelentéseinek, igényeinek kezelése, ezek nyilvántartása, kivizsgálása.
 • Jogviszonyból származó igények érvényesítése.
 • Közvetlen üzletszerzés, piac- és közvélemény-kutatás.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A Szolgáltató tájékoztatást ad a kezelendő adatok köréről, az adatkezelés időtartamáról, a felhasználás céljáról, az adatok továbbításáról, adatfeldolgozó igénybe vételéről. Az érintett és a Szolgáltató közötti jogviszonyban a személyes adatok kezelésére az ezen jogviszonyt szabályozó jogszabályok – különösen a Polgári Törvénykönyv – rendelkezései megfelelően irányadók. Ebben az esetben az adatok kezelésének célja a fentieken túl az adott jogviszony szerződésszerű fenntartása, a jogviszonyból származó igények érvényesítése.

Az adatok köre és kezelése jogalapja

A Szolgáltató kezeli az érintettek természetes személyazonosító adatait és kapcsolattartáshoz szükséges adatait, így különösen, de nem kizárólagosan az Érintett nevét/cégnevét, lakcímét/székhelyét, adószámát, e-mail címét, telefonszámát. Ezen adatok kezelésének célja az érintett egyértelmű azonosítása és a kapcsolattartás.

A Szolgáltató a fentieken túl fenntartja a jogot, hogy az érintett és az ügyfélszolgálat közötti beszélgetést – az érintett előzetes tájékoztatását követően – rögzítse. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő weboldalon/honlapon végzett tevékenységeit szokásait elemezze, és az így keletkezett adatokat kezelje a szolgáltatás fejlesztése, a Megrendelőnek személyre szabott ajánlatok elkészítése céljából.

Adatállományok kezelése és védelme

A Szolgáltató biztosítja, hogy a nyilvántartás módja és adattartalma a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

A Szolgáltató a nyilvántartás papíralapú dokumentumait az adatbiztonság követelményeire tekintettel tárolja, és gondoskodik azok biztonságos őrzéséről. Továbbá a Szolgáltató az elektronikus nyilvántartást külön erre a célra fejlesztett informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek.

Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szolgáltató, mint adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi:

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Adatok továbbítása

Adatok továbbítására minden esetben csak az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása alapján kerül sor.

Adatfeldolgozó igénybevétele

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy tevékenysége során adatfeldolgozót vegyen igénybe, állandó vagy eseti megbízás alapján.

Állandó jellegű adatfeldolgozásra elsősorban az ügyfélkapcsolattal, a szolgáltatások nyújtásával összefüggő adminisztráció ellátása, valamint az informatikai rendszer fenntartása érdekében kerülhet sor. Az adatfeldolgozó igénybe vétele során a vonatkozó jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az Infotv. rendelkezései az irányadók. Adatfeldolgozó igénybe vételére kizárólag írásbeli szerződés alapján kerülhet sor.

A Szolgáltató kérésre az érintetteket tájékoztatja az adatfeldolgozó személyéről, valamint adatfeldolgozási tevékenységének részleteiről.

A Szolgáltató garanciákat nyújtó szerződési feltételek kialakításával és megfelelő szervezeti, technikai intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az érintettek jogai ne sérülhessenek, és az adatfeldolgozó személyes adatokat csak akkor ismerhessen meg, ha az feladata ellátásához elengedhetetlenül szükséges.

Adatok archiválása és törlése

A Szolgáltató a személyes adatot törli az Infotv.-ben meghatározott esetekben. Ezen túl a Megrendelő adatkezelési hozzájárulását a Szolgáltatónál telefonon vagy a cppbudapest@cppbudapest.hu e-mail címen keresztül a jövőre nézve visszavonhatja. Ebben az esetben személyes adatai törlésre kerülnek, kivéve azokat, amelyeket a Szolgáltató jogszabályi alapon továbbra is kezelni jogosult.
Az érintett kérelme hiányában a Szolgáltató az adatokat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt.
A Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszonyhoz kapcsolódó, az esetleges igények érvényesítéséhez szükséges adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg a jogviszonyból származó igények érvényesíthetők.

A törlés esetén a Szolgáltató az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, a Szolgáltató a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

A Megrendelő adatkezelésből eredő jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az Érintettek tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Az Érintett tájékoztatást elsősorban a Szolgáltatótól, mint adatfeldolgozótól kérhet. A tájékoztatásra az Infotv.-ben meghatározottak az irányadók. A Szolgáltató törekszik arra, hogy az Érintettek az adatkezelést megelőzően tájékoztatást kapjanak az adatkezelés részleteiről.

Az Érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát a Szolgáltató helyesbítse.

Az Érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. A Szolgáltató az érintettet a törlésről tájékoztatja. Amennyiben a hozzájáruláson alapuló adatkezelés a szerződéses jogviszony létesítésének, fenntartásának feltétele, erről, és a várható következményekről a Szolgáltató az Érintettet tájékoztatja. A Szolgáltató a személyes adat törlését megtagadhatja, ha az adat kezelése jogszabályon alapul, és az adatkezelés a Szolgáltató jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. A törlési kérelem teljesítésének megtagadása esetén a Szolgáltató az érintettet annak okáról tájékoztatja.

Az érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Az érintett kérelmére a Szolgáltató, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapít meg.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben a Szolgáltató felel az általa esetlegesen igénybe vett adatkezelő által okozott kárért is. A Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


3. sz. melléklet: A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló mintatájékoztató


1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő….7, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a ….8 vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.A www.cppbudapest.hu cookie-kat (sütiket) használ a minél személyre szabottabb webes szolgáltatás Megrendelő számára történő nyújtása, illetve az e-mail üzenetek, az online szolgáltatások, a reklámok és az interaktív alkalmazások szolgáltatásaink optimalizálása céljából.

Cookie-k használata nélkül a www.cppbudapest.hu honlap funkcióit nem lehetne megfelelően működtetni.

A „cookie” egy olyan rövid, általában egy betűkből és számokból álló kis file (információ), amit a Szolgáltató web szervere a Megrendelő számítógépének merevlemezén található böngésző cookie file-jába küld. Ez lehetővé teszi például, hogy a Szolgáltató weboldala felismerje a felhasználó által használt végberendezést, amikor a web szerver és a böngésző közötti kapcsolat létrejön.
A cookie fő célja, hogy lehetővé tegye a Szolgáltató web szervere számára, hogy a Megrendelő számára egyediesített weboldalakat tegyen elérhetővé, melyek a felhasználói élményt a Szolgáltató weboldalának használata során személyesebbé teszik, és a Megrendelő egyéni szükségleteit jobban tükrözik.

A Szolgáltató a weboldalán kétfajta cookie-t használhat:

 • átmeneti (session) cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amelyek a Megrendelő böngészésének a végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.
 • állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t használunk a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k a hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy internetes böngészőjében a Megrendelő milyen beállítást alkalmaz. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor valaki felkeresi a weboldalt. Az állandó cookie-k nyomkövető (tracking) cookie-ként is ismertek.

A Szolgáltató harmadik fél hirdetők szolgáltatásait veheti igénybe hirdetések küldése és marketing kommunikációnk optimalizálása céljából. A harmadik fél hirdetők cookie-kat használhatnak a hirdetések hatékonyságának mérése és a hirdetések tartalmának egyéniesítése céljából. A harmadik fél hirdetők által gyűjtött információ lehetnek például (az IP cím alapján meghatározott) geolokációs adatok vagy kapcsolattartási adatok, úgymint e-mail cím, ha ilyen adat a weboldalon keresztül gyűjtésre kerül.

A cookie-k önmagukban nem alkalmasak a Megrendelő azonosítására. Egy cookie jellemzően annak a tartománynak a nevét tartalmazza, ahonnan a cookie érkezett, ezen kívül a cookie élettartamát, és egy értéket, amely jellemzően egy véletlenszerűen generált egyedi számsor.

A honlap használatával a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató (www.cppbudapest.hu) cookie-kat használjon a jelen Cookie Szabályzatnak megfelelően.

Amennyiben a Megrendelő nem ért egyet a cookie-k használatával, böngészőjét ennek megfelelően kell beállítania, vagy felhagyni a honlap használatával.
Amennyiben a felhasználó kikapcsolja a cookie-kat, az hátrányosan befolyásolhatja a honlap felhasználói élményét.

A hatályos jogi szabályozás értelmében a www.cppbudapest.hu a cookie-k használata előtt köteles kikérni a Megrendelő beleegyezését/hozzájárulását, ezért a honlap minden lapján megjelenik az ezzel kapcsolatos egyértelmű tájékoztatás.

Amennyiben a felhasználó a tájékoztatás elfogadás után tovább használja a weboldalt, a Szolgáltató (www.cppbudapest.hu) úgy vélelmezi, hogy a Megrendelő számára megfelel a cookie-k fent leírt módon történő használata.

Amennyiben a Megrendelő nem kíván cookie-kat fogadni, a böngészőn egyszerűen be kell állítania a cookie-k elutasítását, vagy külön értesítést kérhet, ha cookie érkezik a számítógépére. A felhasználó a módosítást a böngésző haladó beállításai között teheti meg. A cookie-k kikapcsolása után a felhasználó vélhetően nem tudja használni a honlap összes interaktív funkcióját, ezért a Szolgáltató www.cppbudapest.hu) javasolja, hogy a honlap teljes kihasználásának érdekében a funkció maradjon bekapcsolva.

A cookie-k letöltésének megakadályozásával kapcsolatban további útmutatás a www.allaboutcookies.org/manage-cookies oldalon érhető el.